سوالات متداول

 

1-   کمپرسور چیست ؟
 در کل به دستگاهی که برای فشرده سازی گازها استفاده می شود کمپرسور گفته می شود . این گاز یا فشار ورودی و خروجی می تواند انواع و مقادیر مختلف داشته باشد همان وظیفه ای که پمپ در سیالات به عهده دارد ، کمپرسور در گازها دارد.

2-    استفاده از کمپرسور هوا بعنوان یک منبع قدرت چه مزیتی نسبت به برق و هیدرو لیک دارد ؟

الف) بزرگترین مزیت ایمنی و کاهش خطرات برق گرفتگی است

ب) انرژ ی تمیزی است و مانند هیدرو لیک مشکل روغن وجود ندارد.

ج) ابزارهای پنوماتیکی وزن کمتری نسبت به برقی دارد .

د) ماده اولیه آن مجانی است .(هوا)

ه) سرعت عملکرد آن بالا می باشد .

و) ابزارهای پنو ماتیک خنک تر از برقی می باشند.

همچنین مزایای دیگری نیز دارند که سعی می شود در کتابخانه تخصصی قرار گیرد.

3-   منظور از ظرفیت مکشی و هوادهی {F.A.D} در کمپرسورها چیست ؟

در کمپرسورهای پیستونی بعلت وجود فضای مرده در بالای سیلندر و نشتی هوا از سوپاپها ظرفیت واقعی با ظرفیت طراحی متفاوت می باشد که این تفاوت در حدود 30% می باشد . ظرفیت طراحی را در ایران به نام ظرفیت مکش می شناسند.

این تفاوت در کمپرسورهای اسکرو بعلت برگشت جریان {Back Flow} ایجاد شده و در حدود 2%-1% بوده و عملا" قابل چشم پوشی می باشد .

F.A.D مخفف Free air Deliver   می باشد ، منظور میزان خروجی واقعی کمپرسور بوده که معمولا" براساس استاندارد Iso 1217  بیان می شود.

4-   مصرف کننده های هوای فشرده من به min /m3 10 و فشار Bar  5/8 نیاز دارند ، چه کمپرسور را انتخاب کنیم ؟

       این بحث به صورت کامل در وبلاگ اطلس کمپرسور کارا آمده است اما در انتخاب کمپرسور جهت دبی پارامترهای ارتفاع از سطح دریا، حد اکثر دما ، هدر رفت درایر جذبی،  استراحت کمپرسور و جهت فشار افت فشار سیستم خشک کن و فیلتراسیون ، افت فشار سیستم لوله کشی مورد نظر قرار داده می شود .

جداول مربوطه در وبلاگ موجود می باشد.

5-   هوا دهی (دبی) یا فشار ، کدام یک مهمتر است ؟

این دو پارامتر کاملا" مجزا از هم هستند ، مانند آمپر و ولتاژ در صنعت برق میباشند. قدرت هوا با فشار آن و میزان هوا با دبی آن مشخص می شود.

6-   کمپرسور پیستونی یا کمپرسور اسکرو ، کدامیک مناسب کار ما می باشد؟

این سوال در وبلاگ اطلس کمپرسور کارا به صورت کامل جواب داده شده است ، اما به صورت کلی اگر هوادهی کمتر از  Lit/min2000 مورد نیاز بود کمپرسور های پیستونی مقرون به صرفه تر هستند.

جهت فشارهای تا 13 بار و دبی های تا  60 متر مکعب بر دقیقه کمپرسورهای اسکرو بهترین گزینه می باشند.

معمولا" جهت فشارهای بالا تر از 24 بار کمپرسورهای پیستونی و دبی های بالاتر از min / m3 60 کمپرسورهای سانتریفیوژ استفاده می شود.

7-   آیا کمپرسور را هر جای کارخانه می توان گذاشت ؟

لازم به ذکر است اکثر خرابی های کمپرسورها به علت عدم نگهداری و نصب صحیح می باشد. شرایط و طراحی کامل کمپرسور خانه در کلاس های شرکت اطلس کمپرسور آموزش داده می شود ، اما به صورت کلی موارد زیر را مورد نظر داشته باشید:

الف ) سطح تراز دارای استقامت کافی و دور از چاه فاضلاب .

ب ) تهویه مناسب کمپرسورخانه .

ج ) فاصله کافی از دیواره ها.

د ) لوله کشی مناسب.

ه ) کانال کشی مناسب.

و ) عدم نزدیکی به محیط های کثیف و دارای گردو خاک .

8-   آیا می توان کمپرسور را در فضای باز نصب کرد؟

بله به صـورت کلی می تـوان  زیر سایـه بان (Under Shelter)  کمپرسور را نصـب کرد اما به هیـچ وجه توصـیه نمی شود .

9-   چه مخزنی مناسب کمپرسور اسکرو یا پیستونی می باشد؟

انتخاب مخزن مناسب در وبلاگ اطلس کمپرسور کارا توضیح داده شده است اما به صورت تقریبی از فرمولهای زیر استفاده کنید :

الف) کمپرسور اسکرو : حجم مخزن این کمپرسور ها میزان هوادهی می باشد .

ب ) کمپرسور پیستونی فشار تا 10 بار: حجم مخازن این کمپرسور ها برابر هوادهی خواهد بود .

ج ) کمپرسور پیستونی فشار قوی : وابسته به فشار و محدودیت های ساخت خواهد بود .

10- چه روغنی داخل کمپر سور ریخته شود؟

اگر بحث ویسکوزیته باشد ، ویسکوزیته Iso VG 46   و  Iso VG 68 جهت کمپرسورهای اسکرو به ترتیب جهت مناطق گرم و سرد مناسب می باشند . ویسکوزیته روغن مناسب کمپرسورهای پیستونی Iso VG 100   و  Iso VG 150 می باشد .

لازم به ذکر است در روغن کمپرسور مخصوصا" کمپرسورهای اسکرو تنها ویسکوزیته ملاک تصمیم گیری نمی باشد ، بلکه تمامی پارامتر ها از جمله نوع معدنی یاسینتتیک بودن آن باید در نظر گرفته شود .

11-چه وقت روغن کمپرسور تعویض گردد؟
شرایط تعویض روغن  به صورت دقیق به نوع روغن و شرایط کاری بستگی دارد و با آنالیز روغنی مشخص می شود . اما اگر محیط شما دارای گردو خاک زیاد نیست ، از دفترچه راهنمای شرکت استفاده نموده و براساس زمان کارکرد تعویض نمائید .

12-در کمپرسور های اسکرو ، کوپل تسمه ای کوپل مستقیم دور متغیر کدام را انتخاب کنیم ؟

در مورد مزیت های نصب اینورتر در وبلاگ اطلس کمپرسور کارا مباحث زیادی مطرح شده است که می توانید رجوع کنید اما به صورت کلی کمپرسورهای بالاتر از kw 160 از مشاورین اطلس کمپرسور نظر  بخواهید تا براساس نوع کاربرد ، مدل دستگاه شما را مشخص نمایند.

13-کمپرسورهای اطلس کمپرسور ه مزیتی در مقایسه با دیگر شرکتها دارد؟

بصورت کلی کمپرسورهای اطلس به گروه با کیفیت بسیار بالا تعلق داشته و در صورتی که به سرمایه گزاری بلند مدت فکر می کنی آن را انتخاب کنید .

فایل مزیتها  به صورت کامل موجود میباشد که همراه با پیش فاکتور ارسال می گردد اما به صورت کلی سنسور گرفتگی فیلتر هوا ، سنسور سطح روغن ، استفاده از فن سانتریفیوژ در اکثر مدلها ، استفاده از فیلتر سپراتور کارتریجی ، از مزایای کمپرسورهای اسکرو شرکت اطلس کمپرسور است .

14- در حال حاضر خط هوای فشرده در کارخانـه نصب شـده است اما کمپـرسور فعلی جوابگو نمی باشد چطور می توانم به صورت سریع میزان مصرف  را محاسبه نمایم ؟

           کافی است طبق مراحل و فرمول های زیر عمل کنید :

1-   مصرف کننده ها روشن و خط از هوا خالی گردد.

2-   شیر خروجی مخزن را ببندید .

3-   کمپرسور را روشن نموده ، مخزن را تا فشار max ( مثلا bar 10 ) پر کنید . ( P1 )

4-   کمپرسور را خاموش کنید .

5-   اکنون مصرف کننده ها را خاموش کنید و شیر خروجی مخزن را باز نمایید تا مخزن و خط هم فشار گردند.

6-   فشار تعادل را بخوانید . ( P2 )

7-   محاسبه اختلاف فشار (  DP = P1 – P2  )

8-   حجم خط شما از رابطه ی زیر به دست می آید :
حجم خط = (اختلاف فشار *حجم مخزن)/فشار تعادل

9-   حجم کل نیز از رابطه ی زیر محاسبه می گردد :

                 حجم مخزن (Vt  )  +  حجم خط (Vl )  =  (VT )  حجم کل

10-کمپرسور را روشن نموده ، مخزن را تا فشار max  پر کنید .

11- کمپرسور خاموش گردد.

12-تمام مصرف کننده ها را برای یک مدت زمان خاص روشن نموده  و شیر مخزن را باز کنید تا مخزن و خط به فشار تعادل برسند .

13-مدت زمانی را که طول می کشد تا فشار از max  به فشار تعادل برسد ، اندازه بگیرید . ( )

14- دبی مصرفی کل ، از رابطه ی زیر به دست می آید :

دبی کل = (حجم کل * اختلاف فشار) / زمان                                  

 بهتر است به دبی مصرفی به دست آمده 10 الی 15 درصد اضافه گـردد تا به ظـرفیت کمپـرسور       استانـدارد ( جهت انتخاب کمپرسور ) برسد .

15-دستگاههای تولید بطری چه مقدار هوای فشرده مصرف می کند؟

در شرایط استاندارد و اگر شما بطری 5/1 لیتری تولید می کنید میزان تولید بطری در ساعت به علاوه %20 میزان هوای فشرده فشار قوی (Lit/min) مصرفی می باشد به عنوان مثال اگر 2000 بطری 5/1لیتری در ساعت تولید می کنید Lit/min 2400 هوای فشرده 35 بار تا 40 بار نیاز دارید. لازم به ذکر است جهت انتخاب کمپرسور و یا خط اسکرو بوستر پارامتر های مختلفی را باید در نظر گرفت.

16-نقطه شبنم چیست ؟

نقطه شبنم یک تعریف آکادمیک دارد که دمایی است که اولین قطره آب تشکیل میگردد اما در صنعت هوای فشرده و استاندارد   Iso 8573 در حقیقت بیانگر میزان آب باقی مانده در هوای فشرده می باشد .

جدول مربوطه در هند بوک کاربردی در بخشی کتابخانه تخصصی قابل دانلود می باشد.

17-چه نوع خشک کن و چند فیلتر جهت خط هوای فشرده نصب گردد؟

کیفیت هوای فشرده رابطه مستقیم با نوع کاربرد دارد که جداول استاندارد آن نیز در هند بوک کاربردی موجودی می باشد.

جهت انتخاب دقیق می توانید از مشاوره رایگان اطلس کمپرسور استفاده کنید .

18-کار من سندبلاست است ، چه کمپرسوری مناسب من می باشد ؟

انتخاب کمپرسور جهت این کاربرد به نوع مداد ، قطر نازل و تعداد دیگ بستگی دارد ، اما جهت کار بردهای رایج میزان هر دیگ به یک کمپرسور اسکرو kw 45 نیازمند است .

19- من یک کمپرسور دارد اما دبی کمپرسور را نمی دانم لطفا" راهنمایی بفرمائید؟

              

کافی است کمپرسور خود را به یک مخزن با ظرفیت معلوم ( مثلا 1000 لیتر ) متصل کنید و مراحل زیر را انجام دهید :

1-   شیر خروجی مخزن را ببندید .

2-   فشار اولیه ی مخزن را بخوانید .   ( P1 )

3-   کمپرسور را روشن کنید  تا به  فشار max  (مثلا 10bar ) کمپرسور برسد . (P2  )

4-   مدت زمانی که طول می کشد تا فشار مخزن از  P1 به P2  برسد . ( t )

5-   محاسبه اختلاف فشار (  DP = P2 – P1  )

6-   قرار دادن اطلاعات به دست آمده در فرمول زیر :

  دبی = ( اختلاف فشار*حجم مخزن )/زمان

20- چطور می توانم سوال خود را از شرکت اطلس کمپرسور بپرسم ؟

شما از قسمت ثبت مشکـل و درخواست راه حل و همچنین از قسمت پشتیبانی آنلاین میتوانید علاوه بر ایمیل و تلفن از خدمات شرکت استفاده نمائید .

21-آیا شرکت شما کارآموز قبول می کند ؟

با توجه به شـرایـط فعلـی شرکـت تنها از دانشگاههای دولتی تهـران ، اصفهـان ، شیـراز ، مشهد و تبریـز کارآمـوز می پذیرد .

22-  چطور می توانم در شرکت شما استخدام شوم ؟

می توانید از سایت اصلی قسمت استخدام اقدام نمائید ، این شرکت رزومه ها را بایگانی کرده و در هنگام استخدام از آنها استفاده می نماید.

     
 
         


آدرس دفتر مرکزی : تـهران - خیابان مطهری ، خیابان سلیمان خاطر ، پلاک 51 ، واحد 7
تلفن : 88862131
فاکس : 88863130


تمامی حقوق برای شرکت اطلس کمپرسور کارا محفوظ می باشد.

طراحی سایت و اجرا توسط شرکت پارس فناوران